ย้อนกลับไปในเวลา: ว่าผู้คนพูดถึงอะไร เลขเด็ดงวดนี้ 20 ปีที่แล้ว

"ถูกหวย|ถูกเบอร์ทั้ง|อีกทั้ง|ทั้งยังหมู่บ้าน! จัดบวงสรวง|เส้นไหว้ใหญ่-ทำบุญ|ทำบุญทำกุศล|ทำบุญทำทาน|ทำบุญสุนทานยก|ชูฉัตรพระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ คนตาดีเจอ|พบเลขในอ่างน้ำมนต์ ชาวบ้าน|ประชาชน|ราษฎรถูกหวย|ถูกเบอร์ทั้ง|อีกทั้ง|ทั้งยังหมู่บ้าน ร่วมทำพิธี|ประกอบพิธีบวงสรวง|เส้นไหว้ใหญ่พร้อมทำบุญ|ทำบุญทำกุศล|ทำบุญทำทาน|ทำบุญสุนทานยก|ชูฉัตรพระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ มีคนโชคดีเจอ|พบตัวเลข|จำนวนในอ่างน้ำมนต์

image

ภายใน|ข้างใน|ด้านในบริเวณ|รอบๆบ้านสวนธรรมเทวะสถาน|สถานที่นาคินี ศรีปทุมมา บ้านโนนสะอาด หมู่|กลุ่มที่ 2 ต.คอนสาย อ.|อำเภอกู่แก้ว จ.|จังหวัดอุดรธานี|จังหวัดอุดรธานี ว่า ภายใน|ข้างใน|ด้านในบริเวณ|รอบๆบ้านสวนดังกล่าว|ดังที่กล่าวมาแล้ว|ดังที่กล่าวถึงมาแล้ว|ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว|ดังที่กล่าวถึงแล้ว|ดังกล่าวข้างต้น|ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น|ดังที่กล่าวมาข้างต้น|ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น|ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว|ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น|ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วเต็มไปได้ชาวบ้าน|ประชาชน|ราษฎร ส่วนมาก|ส่วนใหญ่|โดยมากจะเป็นชาวบ้าน|ประชาชน|ราษฎรบะยาว ต.|ตำบลบะยาว อ.|อำเภอวังสามหมอ|แพทย์ จ.|จังหวัดอุดรธานี|จังหวัดอุดรธานี ที่ถือเป็น|นับว่าเป็นผู้โชคดีถูกหวย|ถูกเบอร์กันยก|ชูหมู่บ้าน ทำเอาชาวได้เฮกัน

จึง|ก็เลยได้มาร่วมพิธี|พิธีการบวงสรวง|เส้นไหว้ใหญ่เพื่อเป็นทรัพย์|ทรัพย์สมบัติ|สินทรัพย์|ทรัพย์สิน|สมบัติพัสถานรับโชค และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้งทำบุญ|ทำบุญทำกุศล|ทำบุญทำทาน|ทำบุญสุนทานยก|ชูฉัตรที่แม่ย่านาคินีศรีปทุมมาเจ้าบ้าน|เจ้าของบ้านสวนธรรมฯ ร่วมกับผู้ใจบุญ|ใจดีได้ร่วมกัน|ด้วยกันบริจาคก่อสร้างเป็นเจดีย์มหาบารมีนาคินีศรีปทุมมา ภายใน|ข้างใน|ด้านในเจดีย์ บรรจุ|ใส่พระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุพร้อมทองคำ|ทองรวมน้ำหนัก 60 บาท ขณะนี้|ตอนนี้|ช่วงนี้|เวลานี้|บัดนี้|ปัจจุบันนี้|ในตอนนี้|ในเวลานี้|ในขณะนี้|ในช่วงเวลานี้|เดี๋ยวนี้การก่อสร้างเสร็จแล้ว จึง|ก็เลยร่วมกัน|ด้วยกันทำพิธี|ประกอบพิธีบวงสรวง|เส้นไหว้ยก|ชูฉัตร เพื่อให้|เพื่อเป็นสักการะ|สักการ|สักการะบูชาของผู้มีบารมีเลื่อมใส

สำหรับกิจกรรมในพิธี|พิธีการบวงสรวง|เส้นไหว้ใหญ่ครั้งนี้|คราวนี้ พระสงฆ์|ภิกษุ|พระภิกษุ|พระ|สงฆ์และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้งแม่ย่า|คุณย่าฯได้ทำพิธี|ประกอบพิธีจุดธูปเทียนพ่อ|บิดาพราหมณ์ได้กล่าวทำนำพิธี|พิธีการบวงสรวง|เส้นไหว้อยู่นานนับชั่วโมงหลังจากั้นเป็นรำบวงสรวง|เส้นไหว้ถวาย|มอบ|มอบให้ของชาวบ้าน|ประชาชน|ราษฎร เลขเด็ดงวดนี้ พ่อ|บิดาพราหมณ์บอกว่า|กล่าวว่า|พูดว่าในขณะทำพิธี|ประกอบพิธีบวงสรวง|เส้นไหว้หาก|ถ้า|แม้|ถ้าหาก|ถ้าเกิดมีคนมอง|ดู|มองดูขึ้นไปท้องฟ้า|ฟ้าจะเห็น|มองเห็นก้อนเมฆ คล้าย|เหมือนเป็นตัวเลขตรงยอดเจดีย์ เป็นเลข 149

ส่วนที่อ่างน้ำมนต์พิธี|พิธีการมีคนไปส่องเพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่าคนที่|ผู้ที่มาร่วมบุญเป็นที่โชคดีในครั้งที่ผ่านมาถูกทั้ง|อีกทั้ง|ทั้งยังบนและ|และก็|แล้วก็|รวมทั้งล่าง|ด้านล่าง|ข้างล่างพอ|พอเพียง|เพียงพอไปส่องโอ่งน้ำ|ตุ่มมนต์เห็น|มองเห็นเป็นเลขสามตัว 771ส่วนสองตัวเห็น|มองเห็น 45 หลังจาก|ภายหลัง|ภายหลังจากการบวงสรวง|การทำการสักการะ|การบูชา|การไหว้บูชาเสร็จก็จะการฉลอง|สังสรรค์ด้วยหมอลำซิ่งสนุก|สนุกสนาน|บันเทิงใจกันทั้งวัน|ตลอดวัน|ตลอดทั้งวันตามประสาคนโชคดี"